Köpvillkor


ALLMÄNT

Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning från Avite AB. Om inte annat överenskommits. Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under köplagen.

PRISER OCH PRISÄNDRINGAR

Avite förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Avite AB bekräftar beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Avites databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. På alla order tillkommer en frakt och i förekommande fall postförskottsavgift.

BETALNING

Alla varor betalas genom förvald betalmetod/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokorten.

LEVERANSTID

Lagerförda produkter som ska hämtas i butik utlämnas efter överenskommelse om plats och tid.

Lagerförda produkter som ska fraktas packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar från lager om inte annat anges. Preliminära/obekräftade datum som presenteras i vår shop skall anses som vägledande och kan förändras. Alla order lagda via vårt system registreras normalt för samlad leverans, dvs allt levereras så snart alla beställda produkter finns i lager. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för kund. Om leveransförsening uppstår meddelas detta genom e-post.

FÖRÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte packats, detta kan ske via mejl. med detta medför en risk att orderns leverans försenas. Om ordern är levererad kan inte länge förändringar göras.

OUTLÖSTA PAKET

Leveranser som inte hämtas eller löses ut av mottagaren inom fraktbolagets villkor kommer returneras till Avite och där tar vi ut returfraktskostnad på den verkliga summan som vi debiteras samt kostnader för vår extra hantering av ärendet(490kr).

Vid summa som överstiger varans värde debiteras kund/mottagaren med den summa som överstiger varuvärdet. Om värdet på varan är högre så återbetalas mellanskillnaden efter mottagen retur från fraktbolaget.TRANSPORTSÄTT

Leveranser sker med etablerade fraktbolag och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Vi använder oss av extern tjänst för att beräkna bästa frakt för ditt paket.

SKADADE FÖRSÄNDELSER

Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till fraktbolaget, normalt via utlämningsstället/distributören. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.

ERSÄTTNINGSVAROR

Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Leverans av likvärdig produkt kan ske men efter godkännande från dig som kund.

ÅTERKÖP/ÅNGERRÄTT

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt till återköp, dvs ångerrätt. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Avite AB återköp under 14 dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och /eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Vid återköp skall kund ersätta fraktkostnader för leverans till Avite. Återköpsavgiften är f n 275:- plus moms.

GARANTI

Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst 1 års garanti om inget annat anges, med undantag för plomberad programvara, förbrukningsartiklar (tex bläckpatroner, batterier) samt vissa typer av komponenter såsom fläktar. I de fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett 1 år omfattas produkten av denna garantitid. Vissa leverantörer tillhandahåller egen serviceorganisation gällande garantiärenden, information gällande detta finner ni via produktens hemsida eller via kontakt med oss.

Reklamationer

Konsumentköplagen föreskriver 3 års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamationen skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället. För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

TRYCKFEL/Bildmateriel mm.

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende eller beskaffenhet.

ANSVAR

Inga krav kan ställas mot Avite AB pga icke fullständig leverans, felaktigt saldo, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats konsument eller företag.

TVIST

Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna Avite AB och köparen. I de fall detta inte går har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer när köparen är privatperson. Tvist mellan företag avgöres som regel i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning.

KLARNAS BETALNINGSALTERNATIV

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden erbjuder vi betalningslösningar för dig som kund.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

FAKTURERING FÖRETAGSKUNDER

Företag kan efter registrering och godkännande av oss få sina varor på faktura. Det gäller både vid avhämtning i butik och leverans direkt till kund.

Returvillkor

ALLMÄNT

Om du önskar att returnera en vara måste du först fylla i en returanmälan. Orsaken till returen kan vara att varan gått sönder, att vi har levererat fel produkter till dig eller att du helt enkelt ångrar ditt köp. Avite AB erbjuder 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentverkets regler: 

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=197&lngCategoryID=892

Varan ska helst vara ouppackad vid nyttjande av ångerrätten. I annat fall bör originalförpackningen finnas och vara i gott skick. Kom ihåg att packa med alla artiklar som ingått i försändelsen. Vid avsaknad av delar och/eller dokumentation betalar Avite AB ej tillbaka fullt belopp.AVBESTÄLLNING

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Avite AB kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Avite AB har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader vi har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.SEXMÅNADERSREGELN

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel. Avite AB har trots konsumentköplagens sexmånadersregel, möjlighet att hjälpa dig med garantin på din produkt så länge den befinner sig inom fabriksgarantin.LEVERANSTID

Lagerförda produkter packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. Bekräftade datum anger när leverantören meddelat att produkten skall ankomma vårt lager. Preliminära/obekräftade datum som presenteras på staging.nordwaystore.se skall anses som vägledande och kan förändras. Alla order lagda via staging.nordwaystore.se registreras normalt för samlad leverans, dvs allt levereras så snart alla beställda produkter finns i lager. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Om leveransförsening uppstår meddelar vi Dig detta genom e-post. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

HUR GÖR JAG?

Kom ihåg att även om du har köpt din vara från Avite AB så är det inte likvärdigt med att en returanmälan skall göras till Avite. Vissa leverantörer tillhandahåller egna serviceförfarande som inte innefattar säljaren. Dock ska alltid ett köpebevis från säljaren alltid bifogas. Information om vad som gäller just för din vara får du vid kontakt med oss på Avite.RETURER

Då en vara ska returneras till Avite AB ska vi i alla händelser alltid försett dig med ett returnummer innan retur; ett s.k. RMA-nummer. Detta RMA-nummer bör du ha tillhanda vid eventuella frågor kring din retur. Det ligger på ditt ansvar som kund att se till att varan emballeras enligt våra instruktioner och att försändelsen märks tydligt med det erhållna returnumret.

Om varan har levererats från Avite AB i ESD-emballage (d.v.s. antistatpåse eller specialförpackning som skyddar komponenten från statisk elektricitet), skall varan även returneras till Avite AB i sådant emballage. I annat fall förverkas garantin eller rätten till ånger av varan. Om du är osäker på hur du ska returnera en vara, var vänlig kontakta Avite AB för mer information.

Om du är privatkonsument har du rätt att få en fraktsedel skickad till dig. Har konsumenten lagt ut för frakten själv ersätter Avite AB ej detta i efterhand. Om din anledning av retur vid besiktning hos Avite AB ej skulle visa sig vara giltig och frakten har betalats av Avite AB i förväg debiteras du som kund för fraktkostnad både tur och retur.

Ditt returnummer är giltigt i 10 dagar från det datum som ditt returnummer registrerats hos Avite. Om försändelsen saknar returnummer kan återsändas utan åtgärd. Returnumret måste därför klart och tydligt synas på paketet. Försändelser som skickas till Avite AB med annat fraktsätt än vad som instruerats av Avite mottages ej. Avite AB ansvarar ej för kompatibilitet med kunds övriga hårdvara. In kompatibilitet är ej giltig orsak för retur. I dessa fall kan retur endast göras inom 14 dagars ångerperiod. Är man osäker på om olika produkter passar ihop kan man alltid ställa en fråga i samband med inköp.

Vi ersättning av en defekt vara kan likvärdig produkt levereras ifall identisk vara ej finns i lager eller inte finns tillgänglig vid åtgärdstillfället.OGILTIG RETUR

Garanti eller reklamationsärenden med följande fel:

Uppgivet fel kan ej påvisas.

Dokumentationen av fel/symptom är otillräcklig.

Varan är ej defekt.

Garantin är utgången eller förverkad p.g.a. ovarsam hantering, yttre påverkan eller felaktigt handhavande.

Returen refuseras p.g.a. otillräcklig eller felaktig emballering.Där har Avite rätt att ta ut en avgift på 295kr för hantering samt ev fraktkostnader som uppstått för ärendet.ATT TÄNKA PÅ

Ett erhållande av ett returnummer är inte samma sak som ett godkänt returärende.

Transportskadade varor hanteras inte av Avite. Varor som mottages av kund med fraktskada skall anmälas till fraktbolaget, inom 7 dagar från mottagande. Kom ihåg att alltid spara emballaget.

Vid retur till Avite AB skall varan emballeras väl med minst 5 cm packmaterial runt om varan. Då varan är levererad i ESD-emballage skall varan återsändas i sådant emballage. Varor som returneras till Avite AB i undermåligt emballage återsändes utan åtgärd, samt att garantin därmed anses vara förverkad.

Vid retur av en vara skall samtliga tillbehör returneras, såsom drivrutiner, kablar, manualer etc.

Vid retur av t.ex. stationär dator kan vissa speciella returvillkor föreligga. Detta kan även gälla andra typer av produkter.

.

Vid retur av en vara, bifoga alltid en kopia på tillhörande faktura.

Varan skall vara Avite AB tillhanda innan garantitidens utgång. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Märk försändelsen tydligt med erhållet returnummer. Märk ej och placera ej fraktsedlar på original emballaget. Paketera varan med en ytterkartong vid retur för att inte skada varans emballage ytterligare. Gods som ej märks med godkänt returnummer skickas tillbaka utan åtgärd.

Försändelser ska alltid skickas till oss som paket. Alla andra typer av försändelser returneras utan åtgärd. Detta gäller vadderade kuvert, rekommenderade försändelser, postförskott o.s.v.

Se till att varans fel är ordentligt dokumenterat, både i returansökan och i försändelsen. Felbeskrivningar som “TRASIG”, “DEFEKT”, “FUNGERAR INTE” o.s.v. räknas ej som giltigt felmeddelande. Vid otillräcklig felbeskrivning utgår en felsökningsavgift på 375kr inkl. moms.Policy för personuppgiftshantering

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Avite AB AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Avite AB AB tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och kunder som köper varor eller tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Avite AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Avite AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.2. Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. 3. Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.4. Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.5. Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
• Laglighet
• Ändamålsbegränsning
• Uppgiftsminimering
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

När du besöker/handlar av oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.6. Ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt köp av varor och tjänster kommer att behandlas av Avite AB för följande ändamål.

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig. Detta gäller både vid köp på avite.se och vid köp i fysisk butik.

För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier men även vid beställningar i över disk i fysisk butik.

För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.

För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.

För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

För att ta fram statistik över användningen.

För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

7. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.8. Kontaktinformation

Avite AB

Adress: Trädgårdslundsvägen 3 590 38 Kisa

Orgnr: 556738-7807

Tele: 0494-791 95
9. Ändring av denna policy

Avite AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Avites webbsidor.10. Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Kontakt

Telefon:
Kisa 0494-79195
Vimmerby 0492-31510
Mejl: info@avite.se

Avite
Trädgårdslundsvägen 3
590 38 Kisa

Avite
Södra Industrigatan 17
598 40 Vimmerby
Vi använder cookies för att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.